Hur vegetarisk mat missgynnar djurlivet

Av Oskar Strandberg 6 jan 2024

Den som väljer att inte äta kött av moraliska skäl gör en hedersam uppoffring för djuren, men ibland hänger saker inte ihop som det först kan verka. Att välja bort kött från tallriken kan faktiskt missgynna djurlivet.

Matförpackning sojafärs

Är det verkligen sojafärs vi vill ha?

Vegetariska ersättningar för kött som sojafärs, vegobullar och veganburgare är för det allra mesta baserade på soja. Den som äter dessa äter inte kött från döda djur. Men om man tänker ett steg längre: vad innebär det för djurlivet att vi äter allt mer soja?

Slakt eller utrotning?

Det finns enorma områden med sojaodlingar på vårt jordklot och de har på senare tid ökat i snabb takt. ”De senaste 50 åren har den globala produktionen av soja ökat enormt och ökningen av sojaarealen förväntas fortsätta”, skriver WWF på sin hemsida. I samma text framgår:

Sojabönor odlas inte bara i Sydamerika utan också i USA, Europa, Kanada och Kina. I vissa delar av USA bidrar sojaodling till uppodling av artrika gräsmarker, vilket påverkar den biologiska mångfalden.

När soja ska odlas är det i regel skogen som stryker med. Skogen skövlas med grävmaskiner som raderar ut naturens mångfald för att ersätta det med en växt. De större djuren måste flytta på sig med osäker framtid som följd och en mängd smådjur dör direkt. Detta alltså för att producera mat åt människor som vill djurens bästa.

Att äta vegokött baserad på soja innebär att äta mat som producerats på odlingar där djur förut levt och frodats. Med andra ord: att äta vegokött är att äta djurens mat, fast omvänt: att äta vegokött är att äta mat från den mark där djur en gång föddes, men drevs bort från eller dödades.

Jämför detta med att äta kött från djur som slaktats efter att ha betat i flera år på gröna marker och före de slaktats hunnit avla nya djur som i nästa generation kommer beta på samma gröna mark. Det går att ha invändningar mot att boskapen alls slaktas, men åtminstone får de leva ett liv som sträcker sig flera år och dessutom bevaras marken med dess artrikedom. Och inte bara bevaras, genom djurens egen spillning blir jorden rikare på mineraler och dylikt. Detta medför nytt liv i form av växter och mindre djur, vilka i sin tur kan bli näring åt djur högre upp i näringskedjan. Detta är ett hållbart system och något helt annat än sojaodlingar. Slakt förvisso, men inte utrotning.

För den som inte vill bli vegetarian, men vill protestera mot den dåliga skötseln av djur inom stora delar av matindustrin kan välja att köpa kött som kommer från gårdar där djuren får beta gräs (åtminstone en del av tiden) och inte behöver trängas i burar där de enbart matas med kraftfoder. Om allt fler väljer sådant kött kommer med tiden köttindustrins giganter att ändra sin djuruppfödning. Dessa aktörer kommer alltid röra sig ditåt pengarna finns och därför är det viktigt vilka köttproducenter du som konsument ger dina pengar när (om) du köper kött.

Som WWF också skriver i ovan nämnda text så är den stora förlusten av skogsmark som skövlas för matodlingar inte främst resultatet av vegetarianer som köper köttsubstitut i matbutiken. Den inverkan deras matinköp utgör är inte alls lika stor som alla de odlingar som behövs för att producera kraftfoder till de djur som inte längre får äta gräns. Ännu ett skäl att tänka på vilket kött man köper, alltså.

Nu är det dessvärre inte så enkelt att hitta kött från djur som fått gå fritt och betat hos stora svenska butiker. Men det går att välja KRAV-märkt och ekologiskt kött där en stor del av djurens mat består av gräs och djuren har dessutom fått leva längre (bl.a. för att de inte ges en mängd antibiotika för att snabbt gå upp i vikt).

Men från ett etiskt perspektiv kan valet mellan kött och köttsubstitut ofta summeras till om man vill bidra till att djur dödas eller arter utrotas.

Detta inlägg är inte tänkt att förorda köttätande. Det finns gott om studier som påvisar samband mellan sjukdomar och animalisk föda. Det ännu mindre ett inlägg mot vegetabilisk kost. Syftet är snarast att nyansera bilden av vegetarisk kost i form av köttsubstitut med soja som bas.