Odla mat

Om hur grönsaker och annan mat odlas.

Grönsaker och bär

På Matfakta.nu presenteras fakta om hur grönsaker och bär odlas. Se även odlingskalendern för tips på när det är dags för att odla olika grönsaker och örter.

Faktasidor

På Matfakta.nu finns allmänna fakta om odling:

Jord att känna till om jord vid odling.

Vatten att känna till om vattning vid odling.

Kompost att känna till om kompostering vid odling.

Växtföljd att känna till om skiftning av grödor.


Relevant läsning: Känn igen 16 vanliga ogräs (Wexthuset.com)

Guide för odlare

Sammanställning av vattning, läge och jordtyp för diverse grödor:

Tabell 1. Odling av grönsaker
Växt Vatten Läge Jord Skötsel
Böna   sol mullrik  
Dill främst torra perioder sol, halvskugga fuktig  
Gräslök        
Isbergssallat regelbundet, undvik övervattna   mull  
Mangold medium halvskugga mull gödsling
Mizuna   halvskugga    
Morot        
Rädisa ofta      
Timjan        
Tomat   sol mull tjuvas

Relevant läsning: Grönsaker efter växtfamilj

Checklista

Checklista med några av de väsentliga delarna vid odling av grönsaker:

Tänk på att främst vattna på morgonen eller när skugga fallit över odlingen för minska avdunstningen. Mängden vattning avser tillsammans med regnvatten.

Ettåriga och fleråriga

De flesta grönsaker som odlas är ettåriga, men det finns också ganska gott om fleråriga. Exempel på fleråriga grönsaker att odla:

Fleråriga växter bör generellt skördas sparsamt första året, bland annat då rötterna annars kan bli för små andra året.

Även om grönsaksodlare främst ägnar sig åt ettåriga växter finns det skäl att välja en del fleråriga. Med fleråriga växter går det inte år lika mycket jord eftersom jorden inte behöver bytas efter varje säsong (vilket annars generellt rekommenderas) och eftersom fleråriga växter ofta utvecklar djupare rotsystem kan de dels klara torka bättre, dels tillgodogöra sig näringsämnen längre ner i jorden. Det är vanligt att fleråriga växter inklusive bärbuskar och fruktträd planteras på hösten.

Relevanta länkar

Källor