Motverkar verkligen selen och Q10 åldrande?

Av Oskar Strandberg 9 nov 2023

Kombinationen av selen och Q10 har blivit omtalat som något som kan sakta in åldrandeprocessen. Det går att hitta kosttillskott med selen och Q10 i de flesta apotek och hälsokostaffärer. Denna artikel utreder huruvida vetenskapliga belägg finns som stöder de argument produkterna säljs med.

Selen är både ett mineral och en antioxidant som finns naturligt i viss mat (se lista över mat med mest selen). Q10 är ett koenzym, vilket innebär en molekyl som binder till ett enzym och bidrar till dess förmåga.

I de kosttillskott som innehåller selen och Q10 används ofta den engelska stavningen coenzym, vilken används omväxlande med den svenska stavningen i denna text.

Selen och Q10 utskrivna i text

En mix med föryngrande effekt?

På Livsmedelsverkets sida går det att läsa att "selenbrist är ovanligt". Detta står i kontrast mot den studie som läkemedelsföretaget Pharma Nord refererar till och deras konstaterande på hemsidan: ”Låg selenstatus hos svenskar”. (Pharma Nord är ett international läkemedelsbolag med huvudkontor i Danmark och vars huvudinriktning bland annat är vitaminer och kosttillskott inklusive Coenzyme Q10.)

På Pharmanord.se går också att läsa följande:

"Forskare kan ha hittat hemligheten bakom åldrandeprocessen. Och det verkar som att vi faktiskt själva kan påverka hastigheten vi åldras i – om vi vill."

Som om vi inte ville ... Frågan är bara om den största av öskningarna sker genom att svälja en eller två kapslar per dag.

"Ett dagligt tillskott av selen och coenzym Q10 kan vara en god idé för den åldrande delen av befolkningen", är ännu ett yttrande som kan hittas på Pharmanord.se, vilket tyder på att det främst är äldre som är målgruppen. Detta är också en rimlig rekommendation då produktionen av koenzym minskar med ålder.

Det finns forskningsresultat som de som marknadsför tillskotten tar stöd mot. Stödet är KiSel-10-studien där 443 försökspersoner ingick och som gjordes av svenskar. När resultaten från studien publicerades 2013 kunde en minskad dödlighet från hjärtsjukdomar med 50 % hos försöksgruppen som fick tillskottet påtalas. En av de intressanta sakerna med resultatet var att kosttillskott med selen och Q10 tycktes visa på ett möjligt samband med längre telomerer.

Telomerer utgör kromosomers ändar och långa telomerer har antagits som en positiv markör för hälsa och av betydelse för biologiskt åldrande. Vice versa har korta telomerer kopplats till sjukdomstillstånd. Telomerernas längd tros dels bero på ärftliga faktorer, dels på livsstilsfaktorer. Teleomererna förkortas cirka tio baspar årligen.

"Denna dokumentation är också en garanti för att konsumenter inte slösar bort sina pengar på verkningslösa produkter", heter det om KiSel-10-studien på halsokosten.se som erbjuder produkter med selen och koenzymet Q10 som kosttillskott.

När KiSel-10-studien ifråga kommenteras i den vetenskapliga publikationer är fynden överlag positivt kommenterade, men att resultaten tolkas som garantier för påtalade samband är knappast fallet medan det ifrågasätts ifall studiens omfattning var tillräckligt för att bekräfta de eventuella sambanden. P-värdet som anges för minskad risk för kardiovaskulär sjukdom är 0,0003, något som antyder en hög sannolikhet att studiens resultat är pålitliga. Det är likväl inte detsamma som att sambandet mellan minskad dödligheten och selen och Q10 är givet. ”Since this was a small study, the observations should be regarded as hypothesis-generating”, heter det exempelvis i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Så för att besvara frågan som ställdes av rubriken, om selen och Q10 motverkar åldrande, tycks det vara osäkert. Säkert är däremot att i takt med att vi åldras generellt har större behov av de beståndsdelar som finns i dessa tillskott. Därmed kan tillskotten – förutsatt att inte enbart kosten räcker till att täcka behoven – kunna vara av eventuell nytta så länge de inte medför några andra nackdelar.

Källor

  • Livsmedelsverket.se, "Selen", hämtad 2023–11–09 från https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/selen
  • Pharmanord.se, "Fördelarna med selen och coenzym Q10", hämtad 2023–11–09 https://www.pharmanord.se/news/fordelarna-med-selen-och-coenzym-q10-news
  • Pharmanord.se, "50 000 blodprover dokumenterar effekten av Q10 och selen", hämtad 2023–11–09 från https://www.pharmanord.se/news/ar-det-sa-har-vi-kan-sakta-in-aldrandeprocessen
  • Halsokosten.se, "Q10 och selen - 50 000 blodprover dokumenterar effekten", hämtad 2023–11–09 från https://halsokosten.se/inspiration/halsa/q10-och-selen-50-000-blodprover-dokumenterar-effekten
  • nih.gov, "Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens", hämtad 2023–11–09 från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4666408/