Mat och dryck vid förkylning

Fakta om effekter från mat och dryck på förkylning och feber. Av Oskar Strandberg – senast uppdaterad 10 feb 2024

Det finns många artiklar på internet med rubriker som "Maten som kan lindra din förkylning" och "Ät dig frisk från förkylningen". Sådana rubricering bör inte tas på särskilt stort allvar även om det finns mat och dryck som kan, i mindre mån, påverka sjukdomsförlopp genom att till exempel verka dämpande på förkylningar och febertillstånd.

Vila, vatten (och eventuellt medicin)

Vid förkylning och feber är det viktigast att vila för att ge kroppen den återhämtning som behövs.

Vid feber förlorar kroppen mer vatten än normalt och man bör följaktligen dricka mera. Främst rekommenderas vatten, men även te särskilt vid frossa då det finns extra behov av värmande dryck (vars effekt dock är kortvarig). Mängden extra vatten beror därför på hur hög febern är, men efter en viss mängd avtar de fördelaktiga effekterna.

Vid febertillstånd kan eventuellt medicin i form av febernedsättande läkemedel användas (läs instruktioner för dosering som anges på förpackning eller bipackssedel).

Hur påverkar olika livsmedel?

Mat kan ha en viss verkan, positivt eller negativt, på förkylningar och feber. En del livsmedel har egenskaper som bidrar till att motverka inflammationer, både i ett förebyggande skede och under ett sjukdomstillstånd.

Generellt är nyttig mat som innehåller mycket vitaminer, mineraler och antioxidanter bra att äta när man är sjuk liksom då man är frisk. Sådan mat bidrar bland annat till ett starkare immunförsvar. Men att intag av specifika livsmedel laddade med massor av vitaminer och antioxidanter ska ge en snabb märkbar positiv effekt vid förkylning och feber, jämförbart med läkemedel, lär dock inte inträffa.

Tänk också på du behöver mindre mat när du är sjuk eftersom du anstränger dig mindre och förbrukar mindre energi.

Mat med potentiellt positiva effekter

Frukter och andra livsmedel med mycket Vitamin C kan vara värda att överväga då C-vitaminer bidrar till ökad produktion av immunceller, vilket kan ha en tänkbar motverkande effekt vid infektion – vilket är vad som orsakar typiska symtom vid förkylning såsom snuva, huvudvärk och feber.

På grund av dess antibakteriella egenskaper brukar lök rekommenderas vid förkylningar.

Något som ofta rekommenderas är varm soppa. Utöver soppans ingredienser kan den varma ångan ha en viss kortvarig positiv effekt vid inandning.

Mat med potentiellt negativa effekter

Mat som förhöjer kroppstemperatur bör undvikas vid feber även om det knappast är någon större fara i form av måttliga intag. Exempel på sådana livsmedel är främst starka kryddor som chili, ingefära och peppar.

Om koffein brukar påverka din sömn negativt bör du vara extra restriktiv med kaffe, te och kakao eftersom sömn är extra viktig då du är sjuk.

Relevant läsning: Prebiotika – prebiotika och dess effekter på kroppen.

Mat och sjukdom fördjupning

Här följer några länkar som sammanställts av Matfakta.nu för vidare läsning i ämnet mat, dryck och sjukdom:

Visste du detta om feber? (Artikel från Vardfokus.se)
Ur artikeln: ”På 1700-talet kom nya teorier som förespråkade nedkylning av patienter med feber. Än i dag kyls febriga ner med hjälp av fläktar, ispåsar, kylmadrasser, kylfiltar och kall vätska. Nedkylning av patienter finns i nationella riktlinjer och rekommendationer för feberbehandling på sjukhus.Forskarna Ewa Grodzinsky och Märta Sund Levander påpekar dock att evidensen för nedkylning av febriga patienter är låg. Det kan till och med vara så att det får motsatt effekt. Hela tanken med feber är ju att du får ett ökat värmeflöde för att kroppen ska kunna ta hand om främmande mikrober — om du kyler ner kroppen i stället motarbetar du det.”
Debunking the "Feed a Cold, Starve a Fever" Adage (Artikel från Verywellhealth)
Ur artikeln: "The adage “feed a cold, starve a fever” has some truth to it. You should eat (but not overeat) when you have a cold."

Medan Matfakta.nu är en sida som primärt informerar om mat saknas medicinsk expertkunskap. Du som användare bör notera detta när du tar del av informationen i denna artikel.